Torrefarrera (Lérida) 2022

El ayuntamiento de Torrefarrera entregó ayer el primer premio del XIIè Concurs de Pintura Ràpida Torrefarrera 2022, Memorial Josep M. Ribert, dotado con 1.500 euros a la pintora de Moià Aida Mauri.

El segundo premio, de 700€, fue para Joan Josep Català de Alpicat;

y el tercero, de 250€, para Josep Millàs de Igualada.

Obras presentadas al concurso de pintura:

SI PARTICIPASTE TU CUADRO DEBERÍA ESTAR AQUÍ, SI NO ES ASÍ, ENVIÁNOSLO Y LO PUBLICAREMOS..

Fuente: https://www.segre.com/

XIIè Concurs de Pintura Ràpida Torrefarrera 2022

Sellado:8:00-9:30h Cómo llegar
Entrega:13:00-13:30h.
Fallo:18:00h.
Medida Máx:-
Premios:1500€ | 700 | 250€

BASES I CONVOCATÒRIA DEL XIIè CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 2022

 1. OBJECTE
  L’Ajuntament de Torrefarrera convoca el XIIè Concurs de Pintura Ràpida 2022 per tal de potenciar creativitat dins el món de les belles arts.
 2. PARTICIPANTS I BENEFICIARIS
  El Concurs de pintura ràpida 2022 està obert a tots els artistes que ho desitgin.
  En el formulari d’inscripció s’haurà d’indicar el nom i cognoms, adreça, telèfons de contacte, correu electrònic, tècnica que més s’utilitza i l’estil.
 3. PROCES INSCRIPCIÓ
  La inscripció serà gratuïta i es durà a terme entre els dies 18 al 22 d’abril a l’adreça de correu: [email protected] o bé [email protected]
  La data de celebració del concurs serà el 24 d’abril de 2022.
 4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I OBRES
  Cada artista participant, abans de començar el Concurs, haurà de presentar-se a la Sala Social de l’Ajuntament de Torrefarrera (C. Major, 35), de 8:30 h a 9 h. del matí, on es numeraran i es segellaran les teles i suports.
  Cada artista haurà de presentar acabada la seva obra el mateix dia 24 d’abril a la Sala Social de l’Ajuntament, entre les 13h i les 13:30h.
 5. PROCÉS DE SELECCIÓ. CRITERIS
  El Jurat encarregat de seleccionar les obres guanyadores estarà integrat per:
  • La Sra. Carme López Sandoval, Regidora de Benestar, Cultura i Afers Religiosos de l’ Ajuntament Torrefarrera.
  • La Sra. Raquel Serrano Martínez, Regidora d’Infància i Economia
  • La Sra. Divina Drudis, Presidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida
  • La Sra. Elisabeth Vicens Corts
  • El Sr. Toni Dil
  La decisió del jurat serà inapel·lable.
  El veredicte del jurat es donarà a conèixer a partir de les 18 h a l’acte de lliurament de premis a la Sala Social de l’Ajuntament on es farà el 8è Memorial Josep M. Ribert i la inauguració de l’exposició del Concurs de Pintura Ràpida.

S’avisarà als pintors premiats un cop el jurat hagi deliberat.
Per rebre el premi caldrà que els autors estiguin presents a l’acte d’entrega, en cas contrari el premi quedarà desert.
Les obres no han d’estar signades per l’artista. En cas de ser premiades es signaran al moment de l’entrega de premis.
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si, al seu criteri, l’obra no aconsegueix la qualitat suficient.

Requisits i condicions:

 1. El tema serà qualsevol indret de la vila o terme municipal de Torrefarrera (preferiblement interior de la vila), i les obres hauran de realitzar-se “in situ”.
 2. Per a la realització de l’obra, l’artista podrà escollir el material, la tècnica i l’estil que desitgi.
 3. Les dimensions de les obres han d’ésser com a mínim, de 15F (64,5 x 54), i el suport amb el fons a un sol color. Les obres sobre paper, s’han de presentar muntades amb suport rígid, essent permesos els marges en blanc.
 4. Totes les obres participants en el concurs, seran exposades a la Sala Social de l’Ajuntament des del dia 24 d’abril al 1 de maig de 2022.
 5. PREMIS
  S’estableixen els següents premis:
  • Primer premi atorgat per l’Ajuntament de Torrefarrera 1.500 €
  • Segon premi atorgat per l’Ajuntament de Torrefarrera 700 €
  • Tercer premi atorgat per PrintLleida 250 €
  L’import dels premis estarà subjecte a la retenció fiscal legalment establerta.
  El pagament dels premis es realitzarà mitjançant transferència bancària dins dels 15 dies següents al de la celebració del concurs. A tal efecte caldrà presentar document de sol·licitud de transferència bancària degudament complimentat o equivalent (original llibreta bancària o certificat de titularitat del compte) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries o autorització per fer l’Ajuntament les comprovacions pertinents.
  L’obra que obtingui el primer premi quedarà en propietat i possessió de l’Ajuntament de Torrefarrera. També suposarà la cessió a favor de l’Ajuntament en exclusiva i permanentment dels drets de la propietat intel·lectual de reproducció, d’ús, distribució i comunicació pública, amb finalitats promocionals i/o culturals, sense contraprestació.
  L’obra que obtingui el segon premi quedarà de propietat i possessió de l’Ajuntament de Torrefarrera. També suposarà la cessió a favor de l’Ajuntament en exclusiva i permanentment dels drets de la propietat intel·lectual de reproducció, d’ús, distribució i comunicació pública, amb finalitats promocionals i/o culturals, sense contraprestació.

L’obra que obtingui el tercer premi quedarà de propietat i possessió de PrintLleida.
També suposarà la cessió a favor de l’Ajuntament en exclusiva i permanentment dels drets de la propietat intel·lectual de reproducció, d’ús, distribució i comunicació pública, amb finalitats promocionals i/o culturals, sense contraprestació.

La resta d’obres no guardonades quedaran a disposició dels pintors.

 1. EXPOSICIÓ DE LES OBRES
  Totes les obres participants en el concurs, seran exposades a la Sala Social de l’Ajuntament des del dia 24 d’abril al 1 de maig de 2022.
  Les obres es podran recollir quan acabi l’exposició, i abans del 31 de maig de 2022 a l’Ajuntament de Torrefarrera.
  Caldrà presentar el corresponent resguard.
  Les obres que no es retirin passaran a ser propietat de l’organització.
 2. RESERVES DE L’ORGANITZACIÓ
  El fet de participar en el concurs suposa la total acceptació de les bases i la conformitat amb el veredicte del jurat.
  Les inscripcions al concurs de Pintura ràpida 2022 implica l’acceptació de les bases de la present convocatòria.
  L’organització es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el concurs sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com modificar les presents bases i es compromet a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.
  L’organització també es reserva el dret de reproduir fotogràficament totes les obres, les quals podran ser publicades per les entitats organitzadores citant la corresponent autoria.
  L’organització no es fa responsable de les possibles pèrdues o deteriorament de les obres.
  La participació en aquest esdeveniment implica l’acceptació sense reserva d’aquestes bases i les decisions de l’organització pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest esdeveniment. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant.
  En cap cas l’organitzador serà responsable de les conseqüències que suscitin les obres derivades de la celebració de l’esdeveniment.
 3. EXCLUSIONS
  Quedaran exclosos del concurs de Pintura ràpida 2022 aquells artistes en que concorri algun dels següents motius:

• La inscripció estigui feta fora de termini.
• L’obra no compleixin els requisits i/o condicions establertes en aquestes bases.
• L’obra tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones, col·lectius o institucions.

 1. RÈGIM JURÍDIC
  Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament anterior a la llei.
 2. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
  Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.
 3. PROTECCIÓ DE DADES
  De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’Ajuntament de Torrefarrera INFORMA dels
  següents extrems:
 • Les dades de caràcter personal subministrats seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Torrefarrera.
 • La finalitat del tractament és la gestió, de manera adequada, la sol·licitud presentada en relació amb la participació en el concurs convocat per l’Ajuntament.
 • S’informa l’interessat/da la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb el que s’estableix en els art. 12 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Els drets esmentats es podran exercitar a través de qualsevol dels mitjans regulats en l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.
 1. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
  El dia 24 d’abril de 2022 a les 18 h es faran saber quines han estat les obres guanyadores en cada premi.
  La decisió del jurat es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament
  www.torrefarrera.cat a partir del dia 25 d’abril de 2022.
  Torrefarrera, març de 2022
  L’Alcalde
  Jordi Latorre i Sotus

Bases aportada por la organización Ajuntament de Torrefarrera.

¿CONOCES EL FALLO DEL CONCURSO? DÉJALO EN LOS COMENTARIOS O ENVÍANOSLO POR EMAIL.

¡Dinos si falta algo!

¿Has visto algún error? Avísanos para poder corregirlo.

TU AYUDA ES IMPORTANTE

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies